Obvezno prebrati - Macedo HRM

Obvezno prebrati

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Macedo HRM Skopje, agentúra pre zamestnávanie v zahraničí, cíti maximálne súkromie a prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a ochranu vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov. Údaje získané prostredníctvom tohto newslettera budú použité výhradne a len za účelom realizácie potenciálnej sezónnej spolupráce pre každého záujemcu, s čím kandidát pri podpise tohto newsletteru udelí súhlas, vrátane kontaktovania agentúrou za účelom dosiahnutia cieľov, pre ktoré tieto údaje sú uvedené. Všetky Vaše osobné údaje budú na základe Vášho súhlasu uložené v databáze agentúry Macedo HRM Skopje v digitálnej podobe po dobu 3 rokov, s obmedzeným prístupom len pre oprávnených zamestnancov.

Udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Agentúra Macedo HRM Skopje v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov určuje poverenca pre ochranu osobných údajov, na ktorého sa môžete obrátiť so všetkými otázkami súvisiacimi so spracovaním vašich osobných údajov alebo uplatnením vašich práv vyplývajúcich z predpisov pre ochrana osobných údajov ( právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, právo namietať, ako aj právo na prenosnosť údajov).

Zároveň Vás informujeme, že máte právo podať žiadosť Agentúre na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že Vaše údaje sú uchovávané a spracovávané v rozpore s aktuálnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pracovník pre ochranu osobných údajov: Jana Stajic Kontakt: info@macedo.mk alebo poštou na adresu: Agentúra pre sprostredkovanie práce v zahraničí Macedo HRM, ul: Prolet 14/2-17, 1000 Skopje Republika Severné Macedónsko

Návrat hore