Pocetna - Macedo HRM

Во потрага сте по работа?

На вистинското место сте.

За да конкурирате за некоја од работните позиции во Хрватска, потребно ви е:

 • Да имате помегу 18-55 години;
 • Да имате валиден пасош од РС.Македонија валиденб најмалку 1 година или од било која земја од ЕУ;
 • Копија од пасош во боја;
 • да испратите ваше ЦВ на англиски или латиница на инфо@мацедо.мк;
 • Оригинал диплома за завршено основно или средно образование,преведена на овластен судски преведувачв на хрватски јазик;
 • Потврда ЗА КАЗНЕНА ЕВИДЕНЦИЈА за неосудуван по член 106, извадена од СУДОТ од каде што сте родени, преведена на овластен судски преведувач на хрватски
  јазик;

Кувар а ла карт

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и усовршуванје во кариерата.

Кувар пансион

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и усовршуванје во кариерата.

Помошник кувар

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје во кариерата

Работник во кујна

Работа во луксузни хотели и ресторанти  со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Машинска работа на машина за садови и одрžуванје на хигиена .Одлични услови за работа и заработувачка.

Конобар а ла карт

Освен добра заработувачка оваа работна позиција моžе да ви донесе и други предности, како што е унапредуванје на вашата позиција,одлиčен бакшиш и слиčно.

Конобар пансион

Работа во луксузни хотели и ресторанти  со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера ,работна позиција во две смени и одлична заработувачка.Моžност за унапредуванје на позиција конобар.

Шанкер

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и до усовршуванје на вашата позиција и запознаванје со нови коктели.

Коктел шанкер

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и до усовршуванје на вашата позиција во менадžерска позиција.

Конобар во бар

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и до усовршуванје на вашата позиција со голема моžност за унапредуванје.

Собарка

Работа во луксузни хотели со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа,одлична заработувачка и до усовршуванје на вашата позиција со бесплатни обуки.

Хигиеничар/ка

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа ,одлична  заработувачка и до усовршуванје на вашата позиција со бесплатни обуки.

За да конкурирате за некоја од работните позиции во Словачка, потребно ви е:

 • Да имате помеѓу 18-50 години;
 • Да имате пасоš од Република Македонија или од било која земја од ЕУ;
 • Оригинал диплома или свидетелство за заврšено основно или средно образование, заверено со апостил печат од суд;
 • Потврда за неосуденост заверена со апостил печат од суд;
 • Да потпиšете полномоšно кое ние ви го даваме и да го заверите кај нотар за да моžеме да ви обезбедиме работна дозвола;

Предност за конкуриранје имаат кандидадите:

 • Кои се пријавуваат во пар;
  Кои се невработени;
  Кои зборуваат словачки јазик.

Кувар а ла карт

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и усовршуванје во кариерата.

Кувар пансион

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и усовршуванје во кариерата.

Помошник кувар

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје во кариерата

Работник во кујна

Работа во луксузни хотели и ресторанти  со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Машинска работа на машина за садови и одрžуванје на хигиена .Одлични услови за работа и заработувачка.

Конобар а ла карт

Освен добра заработувачка оваа работна позиција моžе да ви донесе и други предности, како што е унапредуванје на вашата позиција,одлиčен бакшиш и слиčно.

Конобар пансион

Работа во луксузни хотели и ресторанти  со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера ,работна позиција во две смени и одлична заработувачка.Моžност за унапредуванје на позиција конобар.

Шанкер

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и до усовршуванје на вашата позиција и запознаванје со нови коктели.

Коктел шанкер

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и до усовршуванје на вашата позиција во менадžерска позиција.

Конобар во бар

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа и услови за унапредуванје и до усовршуванје на вашата позиција со голема моžност за унапредуванје.

Собарка

Работа во луксузни хотели со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа,одлична заработувачка и до усовршуванје на вашата позиција со бесплатни обуки.

Хигиеничар/ка

Работа во луксузни хотели и ресторанти со 3, 4 и 5 звезди на Хрватска ривиера.Одлични услови за работа ,одлична  заработувачка и до усовршуванје на вашата позиција со бесплатни обуки.

Дополнителни информации:

За кандидатите кои се вработуваат во Р. Хрватска им се платени патните трошкови од Македонија до Хрватска и назад, како и сместуванјето од страна на работодавачот. Во зависност кај кој работодавач од еден до три топли оброка исто така ви се обезбедени.

За кандидатите кои се вработуваат во Црна Гора им се платени патни трошоци од Македонија до Црна Гора и назад, како и сместуванјето од страна на работодавачот. Во зависност кај кој работодавач од еден до три топли оброка исто така ви се обезбедени.

За кандидатите кои се вработуваат во Р.Словачка во поголемиот дел каде сто ке работат во фабриките им е платено сместуванјето од страна на работодавачот И еден топол оброк.Подетални информации во Самиот опис на работната позиција.

Сите кандидати кои ке го завршат договорот за работа во целост во било која земја од нашите понуди имаат предност за понатамошна соработка. За сите подетални информации моžете да не контактирате или посетите во нашите простории.

Мацедо ХРМ је лиценцирана агенција

За нас

Мацедо ХРМ е консултантска кука која ви нуди услуги од областа на ХР менагментот.

За наšите клиенти обезбедуваме селектирана работна сила во согласност од нивните индивидуални потреби. Наšите клиенти се Хрватски групации на хотели , Црногорски како и Словачки и Словенски фабрики.

Најмногу работни места има од област ана хотелиерството како основна дејност на угостителството,како И од областа на автомобилската индустрија И логистика.

Зоšто да го изберете Мацедо ХРМ?

Агенција со лиценца
Проверени работодавци
Бесплатна Регистрација

Агенција Мацедо ХРМ не наплатува провизија за пронаоганје на работното место за вас.

Добивате помош околу доставуванје документи во Агенција
Гриžа за секој запослен по заминуванје кај работодавачот,односно некој од тимот на Мацедо к еве посети додека сте на работа

Задоволството на вработените е Наш приоритет. Нашата цел е да се изгради долгорочна соработка со нашите вработени,како И со нашите клиенти. Ние сакаме да бидеме прв избор во пополнуванје на слободните работни места. Задоволните вработени придонесуваат за поефикасно работенја на работа И според тоа подобри резултати и на Самиот работодавач. Гриžата за работниците е наша задача.

Scroll to Top